ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561      วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอ่างทอง Hits 77
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561      วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดย นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง       Hits 95
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561      วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา งานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง       Hits 88
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561      วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา งานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง       Hits 51
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561      วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมว้ัย (อนุบาล ๑-๓) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม ๔๐ คน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหว้ดอ่างทอง     Hits 70
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561         วันที่ ๕ - ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และนายนันทภพ เคหา  รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งคามคำสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 42 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                                                    Hits 63
Read More...

ข่าวการศึกษา