S 10895365

 นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ และโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยนายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอารักษ์ อินทร์พยุง และผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ 

ข่าวการศึกษา