1

  วันที่ ๔ ธันวาคม ๑๕๖๐  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

ข่าวการศึกษา