1

          วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ คัดเลือกบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ม่ีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 โดย นายปัญญา  งานเลิศ  คณะกรรมการใน กศจ.อ่างทองและประธานอำนวยการสอบคัดเลือกผู้เทน
จาก สพฐ. และสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ไดัมาติดตามการดำเนินการคัดเลือกซึ่งมีผู้มาเข้าสอบ 70 คน ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา