ชื่อ-นามสกุล 
หน่วยงาน 
จังหวัด 
ข้อความ  xxx
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

fvck u

 ย้อนกลับ49,336