ปฏิทินกิจกรรม  

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
1
Articles
129
Articles View Hits
133262
   

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการทิศทางการพัฒนาการศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการศึกษาสู่ความยั่งยืน โอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานและการนำเสนอการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตัวแทนจากสี่จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่มากับคนในชุมชนนำเสนอร่วมกัน

ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธารกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอข้อมูลตามประเด็นนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถื่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม Action Learning ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากนางสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน สสส. และคณะเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยง กลุ่มของดีชุมชน กลุ่มประวัติชุมชน และแผนที่เดินดิน

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถื่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม Action Learning ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากนางสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน สสส. และคณะเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนเชียงขวัญ และผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27 กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยง กลุ่มของดีชุมชน กลุ่มประวัติชุมชน และแผนที่เดินดิน

วันนี้ (24 พ.ค. 2561) ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 และนิติกร ศธภ.12 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


นางวัลลีย์  ศรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com