สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร http://www.bkkedu.in.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ https://sites.google.com/a/krabiedu.go.th/kbedu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี www.kripeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.ksed.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร https://sites.google.com/site/sthckaphaengphechr1/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
https://sites.google.com/view/kkn-peo
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี http://www.suksachan.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา http://www.cpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี http://www.educhon.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท http://cpeo.cnt.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sthc-chaiyaphum/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร http://www.cpnedu.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย http://www.cripeo.obec.in.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/khaw-prachasamphanth
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง http://edutrang.trang1.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด http://www.suksa-trat.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก www.takpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก http://nykpeo.org/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://sites.google.com/site/nakhonpathomeducation/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม https://sites.google.com/site/moenkpedu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา http://www.npeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nstpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ http://182.93.171.202/stj
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี www.nbipeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส http://narapeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน http://peonan.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ http://www.bki.ictbk.net
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ www.brmpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี http://www.pathumpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.pck1.go.th/ppeo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี https://sites.google.com/site/suksaprachinburi/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี http://www.edu-pattani.org/home/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.eduay.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา http://www.pedu.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง http://phatthalung1.go.th/phatthalung_Edu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร http://www.samapc.org
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก www.plkpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี https://sites.google.com/a/petburi.go.th/petburi/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.pnbpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ http://www.phraepeo.obec.in.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา http://www.poephayao.com
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต http://phuket-moe.xyz/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร http://www.mpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.msnpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา http://yalaedu.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร www.ystpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roietpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง http://www.edurng.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง http://rayongpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี http://rbprovincial.blogspot.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี https://www.lripeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง http://lpgpeo.blogspot.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน www.lpnpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย http://www.loeipeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ http://edu.ssk.in.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร www.snkpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา http://www.spe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล http://www.satun-ed.info/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ www.spkpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม http://www.web.moe.go.th/samutsongkhram/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร http://skn-peo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว http://www.moesk.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี http://srb1.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี http://www.singprimary.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย www.stipeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี http://www.moesuphan.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://suratpeo.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ http://www.cms.surinpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย http://nkieducation.thai.ac/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู www.nbppeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง http://www.atg.obec.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี https://www.udon.sueksa.go.th/web/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี https://sites.google.com/a/utt1.go.th/uthai-thani-peo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ www.uttpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี http://www.edu.ubn1.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ http://www.amnat-peo.go.th/
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com