หน่วยงาน สพป.

การแบ่งเขตพื้นที่บริการ

ร้อยเอ็ด เขต 1

มี 7 อำเภอ ประกอบด้วย  1. เมืองร้อยเอ็ด  2.จตุรพักตรพิมาน  3. ธวัชบุรี 4. ศรีสมเด็จ  5.จังหาร  6. เชียงขวัญ และ 7. ทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด เขต 2

มี 8 อำเภอ ประกอบด้วย  1. สุวรรณภูมิ 2. เกษตรวิสัย  3. ปทุมรัตต์ 4.พนมไพร 5. อาจสามารถ 6. เมืองสรวง  7. โพนทราย

และ 8.หนองฮี

ร้อยเอ็ด เขต 3

มี 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1. โพนทอง 2. โพธิ์ชัย 3. หนองพอก  4. เสลภูมิ และ 5. เมยวดี

ขอนแก่น เขต 1

มี 3 อำเภอ ประกอบด้วย 1. บ้านฝาง   2. พระยืน  และ 3. เมืองขอนแก่น     

ขอนแก่น เขต 2

มี 6 อำเภอ ประกอบด้วย 1. โคกโพธิ์ไชย 2.บ้านไผ่  3.บ้านแฮด 4. เปือยน้อย  5. มัญจาคีรี  และ 6.ชนบท

ขอนแก่น เขต 3

มี 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1. โนนศิลา  2. พล   3. แวงน้อย   4. แวงใหญ่ และ 5. หนองสองห้อง             

ขอนแก่น เขต 4

มี 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1. กระนวน  2. เขาสวนกวาง  3. ซำสูง  4. น้ำพอง  และ 5.อุบลรัตน์              

ขอนแก่น เขต 5

มี 7 อำเภอ ประกอบด้วย 1. ชุมแพ  2. ภูผาม่าน  3. ภูเวียง  4. เวียงเก่า  5. สีชมพู 6. หนองนาคำ  และ 7.หนองเรือ                

มหาสารคาม เขต 1

มี 4 อำเภอ ประกอบด้วย  1. กันทรวิชัย  2. แกดำ  3. บรบือ  และ4. เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม เขต 2

มี 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1. นาเชือก 2. นาดูน  3. พยัคฆภูมิพิสัย  4. ยางสีสุราชและ 5. วาปีปทุม

มหาสารคาม เขต 3

มี 4 อำเภอ ประกอบด้วย 1. กุดรัง     2. โกสุมพิสัย 3. ชื่นชม และ 4. เชียงยืน

กาฬสินธุ์ เขต 1

มี 6 อำเภอ ประกอบด้วย 1. กมลาไสย 2. ดอนจาน  3. เมืองกาฬสินธุ์   4. ร่องคำ  5. สหัสขันธ์  และ 6. สามชัย     

กาฬสินธุ์ เขต 2

มี 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1. ฆ้องชัย  2. ท่าคันโท  3. ยางตลาด  4. หนองกุงศรีและ 5. ห้วยเม็ก      

กาฬสินธุ์ เขต 3

มี 7 อำเภอ ประกอบด้วย 1. กุฉินารายณ์ 2. เขาวง 3. คำม่วง  4. นาคู  5. นามน   6. สมเด็จ และ 7. ห้วยผึ้ง     

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com