รหัสศึกษาธิการภาค

ชื่อศึกษาธิการภาค

NT-59_ศึกษาธิการภาค 12

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

รวม 3 ด้าน

12

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

51.26

37.34

53.34

47.31

 

ชื่อจังหวัด

NT-59 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

รวม 3 ด้าน

ร้อยเอ็ด

55.31

42.00

57.54

51.63

ขอนแก่น

49.43

35.17

51.26

45.29

มหาสารคาม

50.74

36.49

53.54

46.91

กาฬสินธุ์

49.54

35.71

51.03

45.43


ที่มา
: ข้อมูล สทศ.สพฐ. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  ข้อมูล 12 ต.ค.60

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com