ภาค

ชื่อสำนักงาน

สถานที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบ

ผู้ตรวจราชการฯ ประจำเขตฯ

ศึกษาธิการภาค

รองศึกษาธิการภาค

ศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

1

สำนักงานศึกษาธิการ

ภาค 1

9 ถ.เทศปทุม

ต.บางปรอก อ.เมือง

จ.ปทุมธานี 12000

โทร.02-581-1391

Fax.02-581-1395

กทม.

นนทบุรี 

ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี

นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

08-1829-8238

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

08-1829-8238

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กทม.

สพม.1

(หอประชุมพญาไท)

ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กทม. 10400

 

 

 

 

นายวีระพงศ์ เดชบุญ

08-1600-6721

นายวินัย  ยงเขตการณ์

08-7075-9186

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

198 ม.1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

11120

โทร.02-0453271

Fax.02-0453272

 

 

 

 

นายนพพร  พิพิธจันทร์

081-848-6533

นางธนภร  เศรษฐี

08-1757-4989

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

99/4 ถ.ปทุมสามโคก

ต.บางปรอก อ.เมือง

จ.ปทุมธานี 12000

โทร.02-581-1885

 

 

 

 

 

นายพัฒนะ  งามสูงเนิน

08-972-8358

นายกฤษณะ 

เลิศวิชานันท์

08-1875-8003

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

222/242 ม.6 ถ.อยุธยา-อ่างทอง

ต.ลุมพลี

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร.035-268-541-2#101-102

 

 

 

 

นายอารักษ์  พัฒนถาวร

08-1302-7634

นายวีระวัฒน์  โพธิ์ทอง

08-9496-7733

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

437/3 ถ.มิตรภาพ

ต.ปากเพียว อ.เมือง

จ.สระบุรี 16000

โทร.036-351-798

 

 

 

 

นายธันวา  ดีช่วย

08-1659-9151

นายรังสรรค์ อินทพันธุ์

08-9271-5958

2

สำนักงานศึกษาธิการ

ภาค 2

จังหวัดลพบุรี

บริเวณวงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-411-157 โทรสาร 036-412-520

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

นายวิระ  แข็งกสิการ

08-1971-1203

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายวิระ  แข็งกสิการ

08-1971-1203

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ
อำเภอเมือง

จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-411-639  

โทรสาร 056-411-560

 

 

 

 

 

นายวินัย  ตะปะสา

09-3313-1555

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

อาคารในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 บริเวณวงเวียนเทพสตรี

ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร.036-411-730#10

 

 

 

 

 

นายปัญญา  แก้วเหล็ก

08-9900-3232

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์

08-1852-2746

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี

ม.1 ถ.สิงห์บุรี-บางมัญ ต.บางมัญ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร.036-511-417 ต่อ 1002 /036-511-989

 

 

 

 

 

นายสุเมธี  จันทร์หอม

08-856-6020

นายสุเชษฐ  ประชากุล

08-1437-6748

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035-612191 ต่อ 101

035-611204

 

 

 

 

 

นายสุดใจ  มอญรัต

09-8251-3455

นายนันทภพ  เคหา

08-9828-4994

3

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

จังหวัดฉะเชิงเทรา

410/1 ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 038-517-280,

โทรสาร 038-517-279

ฉะเชิงเทรา

นครนายก

ปราจีนบุรี

สมุทรปาการ

สระแก้ว

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

08-1866-3851

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

*ผตร.ศธ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นายโชคชัย  พรหมมาก

*นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาภาคไว้เป็นการล่วงหน้า

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เขต 1 เส้น 3650102

ตอนทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราตอนใต้

ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร.038-981-216

 

 

 

 

นายกวินทร์เกียรติ 

นนธ์พละ

09-2253-8549

นายนุสิทธุ์  รุ่งเดช

08-1782-2353

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง

อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร. 037-311-481/ 037-311-141

 

 

 

 

นายตั้ง  อสิพงษ์

08-9585-7735

นายทวีป  ฉิมไทย

08-6821-6841

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

478/4 ถ.ปราจีนอนุสรณ์

ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร.037-211-362

Fax.037-214-440

 

 

 

 

นายพงษ์พิศาล 

ชินสำราญ

08-0645-7799

นายนพรัตน์ 

เทพตะขบ

09-4849-4436

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

34/2 (อาคาร 2)

 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

 

 

 

 

นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์

09-0181-5559

นางทวีวรรณ  แน่วแน่

08-1383-2767

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

 

 

 

 

นายไสว  สารีบท

08-1794-1102

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี

08-6223-1398

4

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

จังหวัดราชบุรี

7 ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 032-337-343,

 โทรสาร 032-323-384

กาญจนบุรี 

นครปฐม 

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์

นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร

06-1616-5251

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร

06-1616-5251

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

8/6 ม.12 ถ.แม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 034-564-330

034-623-006

 

 

 

 

นายอนันต์  กัลปะ

08-9913-8659

นายโอภาส  ต้นทอง

09-0991-1491

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

161/4 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

73000

โทร.034-255-042

 

 

 

 

นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช

09-1725-0088

นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์

08-1981-300

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

7 ถ.ไกรเพชร  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 032-321-914

Fax. 032-310-583

 

 

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.สมชาย  งามสุขสวัสดิ์

08-1943-5705

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ถ.มาลัยแมน ต.รั้งใหญ่

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

72000 โทร. 035-521-832 /035-521-191

 

 

 

 

นายวีระ  ทวีสุข

08-382-3227

ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์

08-1858-4299

5

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

140 ม.3 ถ.เอกชน

ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม 75000

โทร.034-711-370

 

ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์

08-4555-4985

นางนิตย์

 โรจน์รัตนวาณิชย์

*ผตร.ศธ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคไว้เป็นการล่วงหน้า

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาคาร 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

329/1 ม.2 บ้านหนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000                 โทร.032-662-032-4

032-662-030

 

 

 

 

นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์

08-1944-5749

นายสมสันต์  ลือกำลัง

08-7259-7487

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

264 ถ.คีรีรักษา ต.ธงชัย  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร.032-425-067

 

 

 

 

นายกนก  ปิ่นตบแต่ง

08-748-65030

นายพนัส  ทองภูเบศร์

08-7898-8082

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

2/3 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 034-826-255

 

 

 

 

นายปรีดี  ภูสีน้ำ

09-8256-1578

นายศุภชัย  เจริญขำ

08-9611-2434

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

140 ม.3 ถ.เอกชน

ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม 75000

โทร.034-714-742

 

 

 

 

ว่าที่ ร.อ.วิสาร  ปัญญชุณห์

08-013-9189

นายกริช  นุ่มวัด

08-9207-5342

6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

173 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 074-321-175

โทรสาร 074-443-778

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

นายอรรถพล ตรึกตรอง

นายประหยัด  อนุศิลป์

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายประหยัด  อนุศิลป์

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

333 ม.1 ถ.ไรรัตน์

ต.นาชะอัง  อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์ 077-516-253

 

 

 

 

 

นายวินัย  คุณวุฒิ

08-1693-1235

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ

08-9728-8228

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

261/28 ถ.อำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

โทรศัพท์ 077-281-635 ต่อ 18

 

 

 

 

นายชุมพล  ศรีสังข์

08-1894-2201

นายพรศักดิ์  จินา

08-1958-8362

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

14 ม.1 ถ.เอเชีย

ต.เขาเจียก อำเภอเมือง

จังหวัดพัทลุง 93000 

โทรศัพท์ 074-671-656

074-671-751

 

 

 

 

 

นายพัฒนา  ชมเชย

06-1410-4608

นายอนุวัฒน์  เฮ้งศิริ

08-0385-2654

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

138 หมู่ที่ 8 ถนนศรีธรรมราช

ตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-356-151

โทรสาร 075-347-356

 

 

 

 

 

 

นายเจียร  ทองนุ่น

08-1979-3791

นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร

08-1956-1491

7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

33/32 ถนนดำรง

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-212-229 โทรสาร 076-222-800

ต่อ 102

ระนอง

กระบี่ 

พังงา 

ภูเก็ต 

ตรัง

นายชาญ  ตันติธรรมถาวร08-5115-5828

นายนิสิต  ชายภักตร์

08-1959-1439

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายนิสิต  ชายภักตร์

08-1959-1439

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สพป.ระนอง) 2/10 ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร. 077-800-008

 

 

 

 

นายเสถียร  รุกขพันธ์

08-1990-8963

นายทรงศักดิ์  โต๊ะทอง

08-9591-5251

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

ถ.เจ้าคุณ  ต.ปากน้ำ

อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

 

 

 

 

นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี

08-9867-2219

นายปราโมทย์ 

เกี่ยวพันธ์

08-1535-1928

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ม.4 ถ.เพชรเกษม

ต.นปปริง อ.เมือง

จ.พังงา 82000

 

 

 

 

นายสมรักษ์  ถวาย

09-8670-1788

06-3081-9188

นายสันติภัทร โคจีจุล

08-9732-3731

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

4/4 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 076-211-591 ต่อ 14

076-214-553

 

 

 

 

นางวิมลมาลย์  รินไธสง

08-9280-7922

นายสุทัศน์  แก้วพูล

08-1277-9304

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

193 ม.12 ถ.ตรัง-ปะเหลียน

ต.โคกหล่อ อ.เมือง

จ.ตรัง 92000

 

 

 

 

 

นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์

09-5420-3393

8

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง

จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-216-129 โทรสาร 073-212-323

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สตูล

สงขลา

นายพีรศักดิ์  รัตนะ

08-1860-5217

นายสันติ  แสงระวี

09-1823-1447

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายสันติ  แสงระวี

09-1823-1447

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

222 ม.10 ต.ลำภู

อ.เมือง จ.นราธิวาส

96000

โทร.088-395-3635/043-532-154

 

 

 

 

 

นายอะเดช  มุทะจันทร์

09-8740-1139

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทร. 073-330-739

 

 

 

 

นายดาลัน  นุงอาหลี

08-7968-2727

นายชูสิน  วรเดช

06-2982-5084

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

12 ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง

อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร. 073-216-129

073-212-323

 

 

 

 

นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์

08-1410-5012

นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์

08-9739-0563

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

226 ม. 1 ถ.ยนตรการกำธร ต.ฉลุง อ.เมือง

จ.สตูล 91140 

โทร.074-721-380 074-721-224

 

 

 

 

นายภิญโญ  จันทรวงศ์

09-4635-1968

นายโชคดี  ศรัทธากาล

08-8390-7248

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

173 ถ.สงขลา-นาทวี  ม.4 ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 

 

 

 

 

นายมนูญ  บุญชูวงศ์

08-9868-1621

9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

111/200 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-054-287 โทรสาร 038-054-287

ชลบุรี

 ตราด

 ระยอง

จันทบุรี

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

08-1866-3851

นายธวัชชัย  อุ่ยพานิช

08-7602-7311

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายธวัชชัย  อุ่ยพานิช

08-7602-7311

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

สพป.ชลบุรี เขต 1

162/6 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง

จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-288-758

 

 

 

 

นายธานินทร์  ชลจิตต์

08-7145-4848

นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล

08-1768-5560

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

494 ม.8 ถ.เนินตาแมว

ต.วังกระแจะ อ.เมือง

จ.ตราด 23000

โทร. 039-522-816

Fax. 039-520-229

 

 

 

 

นายครรชิต  วรรณชา

08-1964-5997

นายธนะชัย  อุปริรัตน์

08-1903-4172

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ถ.บางจาก ต.เชิงเนิน

อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร. 038-611-231 ต่อ 12

 

 

 

 

 

สิบโท ไชยยันต์  เกิดเหมาะ

06-1621-7131

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

3 ถ.ตากสิน ต.ตลาด

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร.039-321-088 ต่อ 21

 

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ 

สุขภาคกิจ

08-9834-8117

นายเศรษฐา  เสนะวงศ์

08-9246-4664

10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

100/6 หมู่ 4 ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 042-204-147 โทรสาร 042-222-702

บึงกาฬ 

เลย 

หนองคาย  หนองบัวลำภู 

อุดรธานี

นายสุรพงษ์  จำจด

08-1942-4432

นายธีรพงษ์  สารแสน

09-7301-5924

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายธีรพงษ์  สารแสน

09-7301-5924

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านท่าไคร้

ม.4 ต.บึงกาฬ  อ.เมือง

จ.บึงกาฬ 38000

 

 

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  พระรัตภูมิ

08-1965-2989

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

สพม.19

อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 042-811-697

 

 

 

 

นายสุภชัย  จันปุ่ม

08-9944-5567

นายชาติชาย 

วงศ์กิตตะ

09-7301-6541

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ศูนย์ราชการ

ต.หนองกอมเกาะ

อ.เมือง จ.หนองคาย 73000

โทร. 042-411-691

      042-411-692

 

 

 

 

นายชาตรี  ม่วงสว่าง

08-1964-1560

นายเฉลิมชัย  แสนมหาชัย

08-1380-1281

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

สพป.หนองบัวลำภู

 เขต 1 ต.ลำภู อ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู 39000

 

 

 

 

นายโชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง

08-5011-1238

นายกฤต  สุวรรณพรหม

09-5670-8039

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ม.1 ต.บ้านจั่น

ต.บ้านจั่น  อ.เมือง

จ.อุดรธานี 41000

โทร. 042-212-684

 

 

 

 

นายประกอบ  จันทรทิทย์

08-1058-4141

นายจรินทร์  สุรเสรีวงษ์

08-1975-4068

11

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-712-814 โทรสาร 042-714-453

นครพนม

มุกดาหาร

สกลนคร

นายวีระกุล  อรัณยะนาค

08-1837-7003

นายวีระกุล  อรัณยะนาค

*ผตร.ศธ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร

*นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาภาคไว้เป็นการล่วงหน้า

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

139 ถ.ปิยะมหาราชาลัย

ศูนย์มิตรภาพนครพนม-ฮานอย  อ.เมือง

จ.นครพนม 48000

 

 

 

 

นายปริญญา  ธรเสนา

08-9222-2891

นายชวรงค์  วงศ์ศรีทา

08-8569-9867

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

17 ถ.พิทักษ์พนมเขต

ต.มุกดาหาร อ.เมือง

จ.มุกดาหาร 49000

โทร. 042-611-532

Fax. 042-613-040

 

 

 

 

นายเสถียร  แสนอุบล

 

นายรัฐศาสตร์  กองสินแก้ว

08-3352-0231

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1

ถ.ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร 47000

 

 

 

 

นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร

08-1732-8091

นายสังวาล  ศรีโคตร

06-1974-9479

12

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

100/1 หมู่ที่ 15

ถนนกสิกรทุ่งสร้าง

ตำบลศิลา  อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-238-766โทรสาร  043-238-767

ขอนแก่น

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

นายอรรถพล ตรึกตรอง

08-1906-1824

นายอรรถพล ตรึกตรอง

*ผตร.ศธ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์

08-1324-3930

*นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาภาคไว้เป็นการล่วงหน้า

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

761 ม. 14 ต.ศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

40000 โทร. 043-236-663 /043-236-530

 

 

 

 

นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย

08-1974-3300

นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช

08-1954-3546

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน

ต.ตลาด อ.เมือง

จ.มหาสารคาม 44000

โทร. 043-721-626

โทรสาร 043-721-626

 

 

 

 

 

นายภทรวรรธน์

นิลแก้วบวรวิชญ์

09-7314-4193

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

501 ม.16

ต.เหนือเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-513003

 

 

 

 

นายอธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี

08-9944-9004

นายสมาน  แก้วคำไสย์

08-5000-6630

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

99/7 ถ.สนามบิน

ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง

จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทร. 043-813-249

043-812-965

 

 

 

 

นายกิตติพศ  พลพิลา

08-1806-8229

นายรัชพร  วรรณคำ

08-1975-3249

08-9840-6225

13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

440 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่ 

อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-314696

โทรสาร 045-314696

ยโสธร

ศรีสะเกษ

อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

นายวีระกุล  อรัณยะนาค

08-1837-7003

นายชอุ่ม  กรไกร

08-1257-8177

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายชอุ่ม  กรไกร

08-1257-8177

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ถ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร

ต.สำราญ  อ.เมือง

จ.ยโสธร 35000

โทร. 045-714293

โทรสาร 045-714293

 

 

 

 

นางเยาวลักษณ์  คงพูล

08-1879-5902

นายบุญสนอง

พลมาตย์

08-1955-3955

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ

ม.5 ต.หนองครก

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

33000

โทร. 045-618-681

 

 

 

 

 

นายอุดมศักดิ์  เพชรผา

08-1066-8821

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง

อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

37000

 

 

 

 

นายฤทธา  นันพันธ์

08-1976-8209

นายเสรี  ตุ้มอ่อน

08-4835-0959

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

2 ถ.นครบาล ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

 

 

 

 

 

นายชาญชัย  รสจันทร์

08-1266-8489

นายชาตรี ปุระมงคล

08-0743-9988

14

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

54 ถนนสืบศิริ  ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-242-447

โทรสาร 044-244-464

นครราชสีมา 

ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ 

สุรินทร์

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

08-1459-8988

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์

08-9722-9914

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์

08-9722-9914

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

54 ถ.สืบศิริ  ซ.3

ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

 

 

 

 

 

นายสุวิทย์ ศรีฉาย

08-1876-3677

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

275/13 ม.7

ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ 36000

 

 

 

 

นายสมเกียรติ 

แถวไธสง

08-1760-7586

ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์  พรหนองแสง

08-9584-0437

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหลังเก่า

ถ.นิวาศ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

 

 

 

 

นายสมศักดิ์  ชอบทำดี

08-1790-3929

นายโสธร  บุญเลิศ

09-1006-7306

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

50 ถ.กรุงศรีนอก

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 32000

โทร. 044-511-013

โทรสาร 044-511-014

 

 

 

 

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

08-8342-9397

นายกิตติภัทร์

ไกรเพชร

08-1878-3864

15

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

2 ถนนห้วยแก้ว

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-221-413 โทรสาร 053-214-575

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง

ลำพูน

นางปัทมา  วีระวานิช

 

นายสุทิน  แก้วพนา

08-4378-7737

*รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นายสุทิน  แก้วพนา

08-4378-7737

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาบุคลากรการศึกษา

ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 

 

 

 

 

นายกิตติ์ธเนศ 

พันธ์ภานุฉัตร์

09-9141-4664

นายเสริมศิษฐ์ 

พิมพันธ์ดี

08-1971-2038

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

98 ถ.ขุนลุมประพาส

ต.จองคำ อ.เมือง

จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทร. 053-611-282 ต่อ 107

053-611-445

 

 

 

 

 

นายบุญชู  จันทร์ดำ

08-1883-3739

นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี

09-2419-8997

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

12 ถ.ลำปาง-งาว

ต.พิชัย อ.เมือง

จ.ลำปาง 52000

โทร. 054-335-068-9

 

 

 

 

 

 

นายธนาวัฒน์  คำราช

08-1957-2673

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

65/3 ม.4

ถ.ลำพูน-ป่าซาง

ต.ต้นธง อ.เมือง

จ.ลำพูน 51000

 

 

 

 

 

 

นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา

08-9854-1237

นายศิริเศรษฐ  ศรีกอก

09-6715-3628

16

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง

อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ 053-601-451 โทรสาร 052-601-450

เชียงราย 

น่าน 

พะเยา 

แพร่

นางปัทมา  วีระวานิช

นางปัทมา  วีระวานิช

*ผตร.ศธ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นางสาวพัชรนันท์

เกียรติบัณฑิต

08-1855-4399

*นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาภาคไว้เป็นการล่วงหน้า

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

1036/38 ถ.สนามบิน

ต.เวียง อ.เมือง

จ.เชียงราย 57000

 

 

 

 

 

นายนพรัตน์  อู่ทอง

นายวัลลภ  ไม้จำปา

08-1992-7230

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ถ.สุมนเทวราช

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.น่าน 55000

 

 

 

 

 

นายชูเกียรติ 

ด่านธนะทรัพย์

08-1993-5136

นายอดุล  เทพกอม

08-2185-3344

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

588 ม.11 ถ.สนามกีฬา

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง

จ.พะเยา 56000

โทร. 054-887-207

 

 

 

 

 

นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน

08-9553-6143

นายพนิต  ใหม่ประสิทธิกุล

08-9838-6990

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

โรงเรียนบ้านแต

(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

ม.1 ถ.ช่อแฮ ต.นาจักร

อ.เมือง จ.แพร่ 54000

 

 

 

 

 

นายบรรพ์ ใสแจ่ม

08-9850-7988

น.ส.ประไพพร 

อุทธิยา

08-1764-8114

17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-322-662 โทรสาร 055-322-663

ตาก

พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย 

อุตรดิตถ์

นายพิธาน  พื้นทอง

นายพิธาน  พื้นทอง

*ผู้ตรวจราชการ ศธ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

นางสาวปัทมา 

รัตนพิทักษ์กุล

*นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคไว้ล่วงหน้า

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

10/1 ต.หนองหลวง

อ.เมือง จ.ตาก 63000

 

 

 

 

 

นายชาย  มะลิลา

08-1973-5698

นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย

08-6209-7412

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

อาคารชั้น 2-3 สพป.พิษณุโลก เขต 1

ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

65000

 

 

 

 

นายประพฤทธิ์  สุขใย

08-5707-9432

นายลือชัย  ชูนาคา

08-1973-4967

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

อาคาร 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

67000

 

 

 

 

นายภูวนาท  มูลเขียน

08-7198-1990

ว่าที่ พ.ต.ประหยัด

แก่นชา

08-1042-0464

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

อาคารวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

11 ม. 13 ต.บ้านกล้วย

อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย  ชูหน้า

06-1231-5208

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ม.2 ต.คุ้งตะเภา

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

53000

โทร. 055-817-764

055-817-759

 

 

 

 

นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง

081-887-1248

นายวีนัสส์ 

ถายาธัชนันท์

09-5193-6515

18

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

41 ถนนเทศา 1       ตำบลในเมือง        อำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-713-763-4

โทรสาร 055-716-636

 

กำแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์  อุทัยธานี

นายพิธาน  พื้นทอง

08-1266-2329

นายพิธาน  พื้นทอง

*ผตร.ศธ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นายเกื้อกูล ดีประสงค์

06-1416-5434

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 18 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคไว้เป็นการล่วงหน้า

 

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาคาร 2 ชั้น

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

62000

โทร. 055-714-768

โทรสาร 055-714769

 

 

 

 

 

นายรมย์  พะโยม

091-383-6543

นายธัญ  สายสุจริต

09-5296-1621

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

ถ.บุษบา  ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

 

 

 

 

นายสงวนศักดิ์

เศรษฐีธัญญาหาร

08-1324-9579

นายธนู  อักษร

08-1953-9233

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

347/1 ถ.สวรรค์วิถี

ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง

จ.นครสวรรค์ 60000

โทร. 056-226-875 ต่อ 204/ 056-226-187

 

 

 

 

นายเพชรรัตน์ 

นิ่มพันธุ์

06-3265-2519

 

นายสมาน  บุตศรี

08-9858-1419

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ถ.อุทัยธานี-ทัพทัน 

ต.สะแกกรัง

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

61000

 

 

 

 

 

นายศักดา  แสงทอง

08-639-9993

นายรณชัย  ทัดช่อม่วง

08-7851-4485

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 รวบรวมโดย กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com