ปฏิทินกิจกรรม  

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
1
Articles
129
Articles View Hits
133288
   

วันนี้ 23 มีนาคม 2561 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะบุคลากร ศธภ.12 ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นประธานการประชุม และมอบแนวทางการดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน และผู้บริหารการศึกษาในสังกัด ศธภ., ศธจ., สป.,สพฐ., สช., สอศ., สกอ., กศน., ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สนย., สช.) และส่วนภูมิภาค (ศธภ.10, 12 และ ศธจ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการดำเนินงาน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการพัฒนาแผนภาค ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ศธภ.12 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กลุ่มเด็ก และเยาวชนใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กำลังดำเนินโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาแนวทาง การพัฒนาการเรียนรู้ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย : กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมีรองเลขาธิการ สภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ) เป็นประธาน พิธีเปิด และแสดงแนวคิดใน TED Talk นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายธาดา เศวตศิลา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และผู้แทนเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง) เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยเน้นในเรื่องของระเบียบงานสารบรรณ การร่าง พิมพ์ หนังสือราชการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


นางวัลลีย์  ศรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com