ปฏิทินกิจกรรม  

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
1
Articles
129
Articles View Hits
133266
   

นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมประสานแผนงานและการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 โดยนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงหลักการและแนวคิดในการดำเนินงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบูรพาสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการจัดทำพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2562-2564, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน, และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม นอกจากนี้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชี้แจงแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 และตามมติ ก.บ.ภ. และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 วัลลีย์  ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอรรถพล  ตรึกตรอง) ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 คัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ เสนอเพื่อพิจารณาขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


นางวัลลีย์  ศรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com