ปฏิทินกิจกรรม  

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
1
Articles
129
Articles View Hits
133290
   

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะครู นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน ศธภ.12 เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ค่ายย่อยที่ 3) ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (7 พ.ค.2561) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะ  เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยพิธีิเปิดได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10-14 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ สามารถดาวน์โหลด E-Books ได้ที่

http://online.3dpageflip.com/gexo/cqcz/mobile/index.html#p=1

วันนี้ (30 เม.ย.61) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิม ยั่งยืนระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ รวมประมาณ 3,000 คน

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถื่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม Action Learning ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561  ณ โรงเรียนภูผาม่าน  อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนางสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน สสส. และคณะเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน และผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยง กลุ่มของดีชุมชน กลุ่มประวัติชุมชน และแผนที่เดินดิน

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


นางวัลลีย์  ศรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com