วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ การศึกษาของจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เป็น 1 ใน 10 ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อยอดอาชีพท้องถิ่น และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

benner04

Administrator - avatar Administrator

        ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  ประธานกรรมการดำเนินงานการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

       วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา 13.30 น.  นายกริช นุ่มวัด  รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคราม  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   จัดเปิดบ้านอาชีวะโชว์พราว   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  (VE Open...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          นายคันฉัตร ตันเสถียร  ผวจ. สมุทรสงคราม  ประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ   พระมงกุฎเก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

       ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม   ประธานการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชน ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัต...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ ปภาพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์...

Read more

                                                                                                                                                                                              SeeAll site2

benner02

 

>  เรื่อง  บันทึกข้อตกลงในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการแข่งขันฟุตบอลโลกใน 2018newnew

วันพฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................. .................................................. .............................................

 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) newnew

newnew- เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการงานการเงิน)

.................................................. .................................................. .............................................

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561newnew

วันอังคาร, 8 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการงานการเงิน)

.................................................. .................................................. .............................................

>  เรื่องประกาศเรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการnewnew

วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................. .................................................. .............................................

>  เรื่องการขึ้นบัญชีและการเลิกจ้างงานผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2560 สังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามnewnew

วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................. .................................................. .............................................

> คู่มือการประดิษฐ์ 2561 newnew

วันพุธ, 28 มีนาคม 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................. .................................................. .............................................

เรื่องขอความสามารถอนุเคราะห์เผยแพร่ความสามารถรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ Thailand ข้อมูลกระดานข่าวของราชการเป็น
พ.ศ. 2540 
ไอคอนใหม่

พุธ, 28 มีนาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ)
....................................... .................................................. .................................................. ......

เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการเลิกจ้างงานผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2560 สังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  

พุธ, 14 มีนาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
...................................... .................................................. .................................................. .......

> เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพ 

วันอังคาร , 6  มีนาคม  2561  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
.................................................................................................................................................

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมโครงการฯ  

 

          - ขอเชิญชวนอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

 

          - ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดอบรมเพิ่มพูนทักษาผู้นำนัทนาการ

 

          - ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ารับการอบรมขั้นสูง

 

วันศุกร์ , 2 มีนาคม 2561  (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

  >เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
 

วันพฤหัสบดี , 22 กุมภาพันธ์ 2561  (กลุ่มอำนวยการ)
.................................................................................................................................................

> เรื่อง  รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)  

วันจันทร์ , 19 กุมภาพันธ์ 2561  (กลุ่มอำนวยการ)
.................................................................................................................................................
> เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

วันจันทร์ , 19 กุมภาพันธ์ 2561  (กลุ่มอำนวยการ)
.................................................................................................................................................

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
  

วันศุกร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2561  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................
> องค์ความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  

วันศุกร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2561  (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
................................................................................................................................................

> ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  

วันพุธ , 14 กุมภาพันธ์ 2561  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
................................................................................................................................................
> นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มอำนวยการ)
....................................... .................................................. .................................................. ........
เรื่องการรับรองวิทยฐานะด้านศุลกากร 

วันพฤหัสบดี, 8 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
...................................... .................................................. .................................................. .......

 

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

karun

nit

 kid

 

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
137085
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
416
520
133075
13984
16995
137085

Your IP: 54.158.194.80
2018-05-28 06:23