พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เผยแพร่เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2562 | ฮิต: 5248

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561