พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เผยแพร่เมื่อ: 05 มีนาคม 2562 | ฮิต: 6339

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี