พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: เอกชน | เผยแพร่เมื่อ: 07 ตุลาคม 2560 | ฮิต: 4675

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ในอำเภอนาจะหลวย จำนวน 42 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย โดย นายเฉลิมยุทธ ประทีบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยและคณะ