IMAGE การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนเซนต์แมรี่... Read More...
IMAGE นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง... Read More...
IMAGE ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์... Read More...
IMAGE วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการ
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์... Read More...
IMAGE วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ Read More...
IMAGE ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง... Read More...
IMAGE ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน Read More...
IMAGE เอกสารการตรวจราชการ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
  ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ 1. คู่มือการตรวจราชการ... Read More...