วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการ

ไปตรวจอาคารเรียน และความพร้อมในการเปิดโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (สช.5) ประเภทศิลปะและกีฬา ชื่อโรงเรียนสอนเต้นกัญญาแด๊นซ์ ณ อาคารพานิชณ์เลขที่ 5,7 ถนนศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์/ นิติ ภาพ/ ข่าว