วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ ร่วมกับสถาบันเบรนบาลานซิ่ง จัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3   ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์