นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี เมื่อเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ จักรกฤช,วิชุดา ภาพ/จิรวรรณ ข่าว