เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ

ให้การต้อนรับนายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 และคณะได้เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ วิชุดา,จักรกฤช ภาพ/จิรวรรณ ข่าว