นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือจากการปฏิบัติภารกิจเชิญพานดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยลูกเสือ
1.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 3.ร.ร.ลับแลพิทยาคม 4.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 5.ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ 6.วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 7.ร.ร.อุตรดิตถ์ 8.ร.ร.ท่าอิฐ 9.ร.ร.น้ำริดวิทยา 10.ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 11. ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา 12.ร.ร.บ้านงิ้วงาม 13.ร.ร.พิชัย 14.วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 15.ร.ร.ตรอนตรีสินธุ์ 16.ร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตรวิทยาคาร) 17.ร.ร.บ้านข่อยสูง 18.ร.ร.บ้านวังหิน 19.ร.ร.ทองแสนขันวิทยา 20.ร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214 21.ร.ร.ท่าปลาประชาอุทิศ 22.ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ 23.ร.ร.ฟากท่าวิทยา 24.วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 25.ร.ร.บ้านโคกวิทยาคม จิรวรรณ ภาพ/ข่าว