ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมุครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทืศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ประกาศ  ดาวน์โหลด

องค์ประกอบและตัวชี้วัด  ดาวน์โหลด

ใบสมัคร  ดาวน์โหลด